västfjället Stenhyddan

VÄST FJÄLLET

Västfjället är ett lättillgängligt fjäll med tydligt markerade leder. Här är det oftast tort i marken. Öster om slalombacken i Bydalen, finns en markerad led till Fjällhalsens servering vid trädgränsen. Fortsätt leden nordväst ca. 1 km, vid förgreningen följer du sommarleden mot Västfjällets topp 1 158 m ö h.

Från toppen går du väster uttills du träffar på leden mot Stenhyddan, här tar du till höger.

Stenhyddan uppfördes vid midsommartid 1896, som som en raststuga för dåtidens turister de s. k. luftgästerna som kom till fjällen för den rena luften.

Efter en paus vid Stenhyddan, tar du leden söder om paset mellan Västfjällets utlöpare och Hovdeshögen. Ta vägen ner genom skogen. Ta Hovdebacken ner om du vill till Hovde eller följ liftgatan om du vill till Bydalen. 

LÄNGD: ca 15 km
TID: ca 5 timmar